top of page
Dành cho người học tiếng Nhật

日本語発音ラボ

Japanese Pronunciation Laboratory

Phòng Lab phát âm tiếng Nhật (JP-lab) là trang web hướng dẫn luyện tập phát âm tiếng Nhật. Mọi người đều có thể sử dụng trang web này.

Cách tiến hành
Đọc hướng dẫn
Luyện tập nghe và phát âm
Gửi bài tập của bạn
Hãy chọn các mục bên trên
Dành cho giáo viên
Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi JSPS KAKENHI Số tài trợ 22K00648.
科研費.png
bottom of page