top of page
アンカー 1

Cách phát âm hàng ラ

ならだnew.png
Hãy lắng nghe từ A đến J từ しつい, chú ý đến cách phát âm của âm . Theo bạn đâu là giọng bản ngữ và đâu là giọng của người học?
A
F
B
C
D
E
G
H
I
J
A, D, E, H và J là giọng bản ngữ và B, C, F, G và I là giọng của người học. F là giọng của người học nhưng không khác lắm so với giọng của người bản xứ. Bạn nghĩ sự khác biệt giữa れ của người bản xứ và れ của người học là gì?
Phụ âm ở hàng ラ tiếng Nhật là một âm rất ngắn.
Sơ đồ cắt ngang của khoang miệng bên dưới được mượn từ trang https://soundsofspeech.uiowa.edu/
ならだ 03.png
つ 03つ 矢印0.png
ら、り、る、れ、ろ
Khi phát âm ら, り, る, れ, ろ hãy chạm nhẹ lưỡi vào nướu răng hàm trên (phần có mũi tên) rồi nhanh chóng thả ra. Đặc trưng của nó là phát âm rất, rất ngắn.
Phụ âm "n" trong な, に, ぬ, ね, の và phụ âm "d" trong だ, で, ど cũng được phát ra thành âm từ cùng một vị trí, nhưng trong trường hợp phát âm "n" và "d" chúng có sự gắn kết rõ ràng nên ta có cảm giác âm dài hơn một chút.
JP練習きく.png

 Luyện nghe 1 

Chúng ta hãy nghe xem âm đầu là âm hàng ナ hay âm hàng ラ. Mỗi câu sẽ được nghe hai lần.
ならだ 04 ききとり1.png
Đáp án 1 ライフ、2 なく、3 レジ、4 れっとう、5 にせい、6 れんしゅう、7 のうりょく、8 らいじょう、9 ノック、10 なんかん
Bây giờ chúng ta hãy nghe cả hai và so sánh. Chúng ta sẽ nghe lần lượt mỗi câu một lần.
Khi bạn đã hiểu được điểm khác biệt, hãy thử bắt chước phát âm theo. Hãy so sánh cách phát âm của bạn và giọng mẫu để xem có giống nhau không nhé.
 Luyện nghe 2 
Hãy nghe xem âm thứ hai là âm hàng ナ hay âm hàng ラ. Mỗi câu sẽ được nghe hai lần.
ならだ 04 ききとり2.png
Đáp án 1 おり、2 むに、3 しる、4 あれ、5 はな、6 くり、7 かのう、8 はなす、9 いろり、10 ひのまる
Bây giờ chúng ta hãy nghe cả hai và so sánh. Chúng ta sẽ nghe lần lượt mỗi câu một lần.
Khi bạn đã hiểu được điểm khác biệt, hãy thử bắt chước phát âm theo. Hãy so sánh cách phát âm của bạn và giọng mẫu để xem có giống nhau không nhé.
 Luyện nghe 3 
Hãy nghe xem âm đầu hoặc âm thứ hai thuộc hàng ナ hay hàng ラ. Mỗi câu sẽ được nghe hai lần.
ならだ 04 ききとり3.png
Đáp án 1 りく、2 のうどう、3 ライト、4 いる、5 まね、6 きらい、7 だいに、8 いらい、9 ぞうに、10 しんりん
Bây giờ chúng ta hãy nghe cả hai và so sánh. Chúng ta sẽ nghe lần lượt mỗi câu một lần.
Khi bạn đã hiểu được điểm khác biệt, hãy thử bắt chước phát âm theo. Hãy so sánh cách phát âm của bạn và giọng mẫu để xem có giống nhau không nhé.
 Luyện nghe 4 
Hãy chú ý đến âm của chữ màu xanh, lắng nghe xem là âm bên nào. Mỗi câu sẽ được nghe hai lần.
ならだ 04 ききとり4.png
Đáp án 1 ない、2 らく、3 だん、 4 あら、5 せんろ、6 いだい、7 そうらん、8 だんとう、9 しんらい、10 でんしょう
Bây giờ chúng ta hãy nghe cả hai và so sánh. Chúng ta sẽ nghe lần lượt mỗi câu một lần.
Khi bạn đã hiểu được điểm khác biệt, hãy thử bắt chước phát âm theo. Hãy so sánh cách phát âm của bạn và giọng mẫu để xem có giống nhau không nhé.
JP練習はなす.png
 Luyện tập phát âm (Từ đơn) 
Hãy bắt chước phát âm theo file nghe.
ならだ 05.png
1 留守、理由、廊下、来年、来週
2 空、体、サラダ、オーロラ、オンライン
3 これ、それ、あれ、どれ、これら、それら、あれら
4 のろのろ、ぬるぬる、だらだら、のらりくらり
5 料理、これから、六時頃、色々、所
6 割れる、見られる、言われる、食べられる、笑われる
7 線路、便利、権利、心理、暖炉、進路
8 関連、訓練、年齢、親類、信頼
9 人類、分類、本来、混乱、展覧会
 Luyện tập phát âm (Hội thoại) 
Hãy bắt chước phát âm theo file nghe.
ならだ 06 会話1.png
ならだ 06 会話2.png
ならだ 06 会話3.png
Poster được đăng với sự cho phép từ bên bán. DVD "Rurouni Kenshin" (bản thường)
Nhà xuất bản: Amuse Soft © Nobuhiro Watsuki / Shueisha ©2012 Ủy ban chế tác "Rurouni Kenshin"
bottom of page